Alexander Kopper

Melkveehouderij

Grafendorf, district Hartberg
Stiermarken (Oostenrijk)

Basisgegevens over het bedrijf

  • ca. 80 melkkoeien (plus eigen nakomelingen)
  • Totale beteelde oppervlakte ca. 70 ha (grasland, akkerland, bos, weiland)
  • puur familiebedrijf

Apparaten van MAMMUT

  • Kuilverdeler SILO FOX
    „SF 230 GIGANT“
  • Verdichtingwals SILO KOMPAKT
    "SK 250 H"

Verdichting als basis

We bezochten de familie Kopper tijdens de tweede snede. Op deze warme junidag werd ongeveer 30 ha grasland en voedergewassen voor de kudde van 80 koeien en hun kroost gehakseld. Het bedrijf, dat aan de voet van de Wechsel ligt, kan bogen op grote foksuccessen in de Fleckvieh-sector: Alexander’s koeien hebben een stalgemiddelde van 10.000 liter. De prestatiebasis hiervoor is de hoge kwaliteit van het basisvoer, zegt Kopper. Het familiebedrijf besteedt bijzondere aandacht aan de verdichting in de silo – in het verleden was dit vaak het knelpunt in de kuilvoerketen. Nu gebruikt Alexander Kopper een SILO FOX “SF 230 Gigant” kuilverdeler in de fronthef. De GIGANT kuilverdeler kan ook dikkere lagen aan, zoals die welke door afsteekwagens worden aangebracht. Een SILO KOMPAKT “SK 250 H” verdichtingwals werkt tegelijkertijd aan de achterkant. De landbouwer is onder de indruk van het hoogwaardige vakmanschap en de daaruit voortvloeiende duurzaamheid van de producten.

De oogsttechnologie wordt steeds krachtiger, maar in de silo wordt vaak verouderde technologie gebruikt. Vroeger werkten we met twee tractoren in de silo om de snel aangeleverde oogst te kunnen verwerken. Dit kost niet alleen tijd, maar ook geld. Bovendien was er de druk op de chauffeurs om op elkaar te letten op de hoop. Vandaag ben ik blij dat ik in de MAMMUT technologie heb geïnvesteerd. We kunnen hetzelfde werk doen met een tractor met een beter resultaat.

Play Video

Vergelijkbare verhalen