Naverwarming in rijsilo vermijden

Geactualiseerd op:
10. april 2024
Silo-uitkuilingstechniek
Karoline Glöckner

Content

Stap voor stap tot het perfecte snijvlak

Als het voer ingebracht, verdeeld, verdicht en afgedicht is, kunnen de melkzuurbacteriën hun werk doen en wordt door een intensief fermentatieproces hoogwaardig kuilvoer geproduceerd. Om ook na de opening het voerverlies laag en de inkuilkwaliteit hoog te houden, is een zorgvuldige uitkuilingstechniek met rustige werkwijze vereist. Vooral in de zomer bevorderen hoge temperaturen aan het oppervlak van de silovoorraad de vorming van gisten en schimmels. Dit heeft vaak ernstig voerverlies tot gevolgd. Omdat de kwaliteit van het basisvoer bepalend is voor goede melkprestaties, is het de moeite waard dit onderwerp nader te bestuderen en te investeren in moderne technologie.

Wanneer spreekt men eigenlijk van naverwarming? – In principe bedraagt de kerntemperatuur van de afgekoelde silovoorraad ca. 15 °C . Als de temperatuur van het kuilvoer meer dan 10 °C hoger ligt, dan spreekt men van naverwarming in de silo. De grootste uitdaging is vaak het behouden van de voerkwaliteit na het openen.

Door een losgehaald oppervlak kan er witgrijze schimmel in het kuilvoer ontstaan.

Gladde snede met de inkuiltang van MAMMUT: De snijrand blijft vast en onbeschaidgd.

5 tips om naverwarming te vermijden

1. Voldoende voer:

Wanneer gisten in contact komen met zuurstof, verliest het kuilvoer zijn bescherming tegen verwarming. Omdat dit proces echter enige tijd duurt en niet direct plaatsvindt, ontstaan er bij regelmatige verwijdering meestal geen tot geringe voerverliezen. De hoeveelheid in de rijsilo moet daarom in de zomer minimaal 2,5 m en in de winter min. 1,5 m per week bedragen.

2. Ideaal aandeel droge massa (TM):

Een te hoog TM-aandeel van meer dan 40% leidt tot een slechter fermentatieproces, omdat droog gras moeilijk te verdichten is. Na het openen kan het voer dus gemakkelijker opwarmen en wordt de hele silovoorraad beïnvloed. Men moet daarom al bij de oogst op een passende en niet te hoge verwelkingsgraad letten, om latere negatieve invloeden op de kwaliteit bij de kuilverwijdering te vermijden. 3. Correct Oogsttijdstip: Juist het tijdstip van de oogst is bepalend voor de verdere stappen bij het inkuilen. Een te laat snijtijdstip betekent een hoog aandeel ruwe vezels, wat het verdichten bij het inkuilen lastiger maakt. Vooral wanneer gistingsnesten ontstaan als gevolg van onvoldoende verdichting, is een naverwarming na het openen vaak al vrij zeker. Zorg voor goede oogstperioden en voorkom een te late oogst.

4. Bijpassende fermentatieduur:

De productie van azijnzuur in de silo neemt meerdere weken in beslag. Om een gunstig fermentatieproces te garanderen, mag de silovoorraad niet eerder dan 6 weken worden geopend – bij zomerkuil wordt echter een nog langere fermentatieduur aanbevolen.

5. Gladde snede:

De uitkuilingstechniek moet gladde en vaste snijvlakken achterlaten. Des te minder lucht er bij het uitsnijden van het voer in de silo binnendringt, des te stabieler blijft de kwaliteit. Een vaste snijrand geeft gist en vervolgens ook schimmel geen kans.

Bij siloverwijdering is het belangrijk om een schoon snijvlak achter te laten.

De inkuiltank van MAMMUT is geschikt voor schoon gras- evenals voor gemengd sandwich-kuilvoer.

Scherp als een scheermes: bij deze snijrand hebben gist en schimmels geen kans.

Vooral bij hogere temperaturen wordt los voer sneller verwarmd, omdat zuurstof door de poriën kan binnendringen.

De snede maakt het verschil

De kuilhapper SILO CAT van MAMMUT is er speciaal voor ontworpen om alleen het beste voer in de platte silo achter te laten. Het belangrijkste doel bij de ontwikkeling: een apparaat voor de toekomst te bieden, dat sterke belastingen aan kan en door zijn constructie het ongewenst binnendringen van lucht in de silo verhinderd. De vormgeving van de inkuiltang evenals het dubbelwandige concept met interne versterkingen vormen de basis voor eenvoudig en voerbesparend snijgedrag. Een gelast hardox-precisiemes evenals het slanke oppervlak van het snijbord zorgen bovendien voor een scherpe snede door het voer. Voor het uitsnijden uit de silovoorraad met MAMMUT-kuilhappers is een extreem lage krachtsinspanning nodig. Het resultaat is een glad snijvlak, dat zelfs bij hoge omgevingstemperaturen niet verwarmt.

Gelaste Hardox-mesbladen voor het beste snijgedrag

De snijradius benadert de “neutrale fase”.

Dubbelwandig ontwerp: Alle versterkingen bevinden zich binnenin het snijbord.

Een compact blok voor de voorraadopslag

Bij de siloverwijdering is het niet alleen belangrijk dat de voervoorraad zelf onbeschadigd en vast blijft – vooral bij de voorraadopslag of in combinatie met automatische voedersystemen is vaak een opslag van het uitgesneden siloblok vereist. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het kuilvoer in de voerkeuken behouden blijft, moet ook hier een compact resultaat worden nagestreefd. Met de MAMMU-kuilhapper wordt het voer voorzichtig verwijderd: Dankzij het gladde oppervlak aan de binnen- en buitenzijde van de kuilhapper wordt het blok bij de siloverwijdering niet belucht. Zo kan deze, al in het gebied van de automatische voedering (voerkeuken), optimaal worden opgeslagen.

Siloverwijdering als basis voor efficiëntie en dierenwelzijn

Naverwarmd kuilvoer heeft meestal enorm energieverlies en geurwijzigingen tot gevolg, die wederom tot een verminderde voeropname leiden. Als er door de naverwarming witgrijze schimmelplaatsen in het voer ontstaan, kan dit tot een geringere opname van de droge massa en daardoor tot verliezen in de melkprestaties leiden. Verhoogde celgehaltes in de melk of ziekten zoals bijv. mastitis of ketose zijn andere gevolgen van het voeren van slecht of zelfs beschimmeld kuilvoer. Om ervoor te zorgen dat uw koeien lang gezond blijven en hoge prestaties leveren, is het belangrijk om langdurig kwaliteitsvoer te voeren.

16 modellen bieden maximale keuzemogelijkheden

De kuilhapper SILO CAT is vanwege zijn het assortiment aan typen een zeer veelzijdig apparaat. De blokvolumes variëren afhankelijk van de bouwgrootte van 0,48 m³ tot 3,52 m³. In principe worden de kuilhappers en kuilhappers met dichte bodem van MAMMUT in vier series geleverd: De “N” met een openingshoogte van 70 cm, de “M” met een blokhoogte van 80 cm, de serie “H” die al 1,10 m opent. En het grootste type “XL” met een aanzienlijke openingsmaat van 1,30 m. In elke bouwvorm zijn er wederom de meest verschillende breedten. Daarom is er een grote selectie aan inkuiltangen voor uw individuele dragervoertuig en rijsilo beschikbaar.

Extra opties zoals een inklapbare bodemplaat, de gesloten achterwand (maisplaat) of de hydraulische afschuiver maken de kuilhappers zowel in gras- evenals in maiskuil bruikbaar. Voor iedereen die liever een volledig gesloten systeem gebruikt, is de kuilhapper met dichte bodem SILO BUCKET een goede keuze: Deze machine is uitgerust met een stabiele bodem (in plaats van tanden) en maakt een besparend gebruik zonder brokkelverlies mogelijk.

Meer over de uitkuilingstechniek van MAMMUT

Verwante artikelen
3 nieuwe MAMMUT kuilhapper & kuilhapper met dichte bodem
3 nieuwe MAMMUT kuilhapper & kuilhapper met dichte bodem
Meer volume betekent meer variatie Op basis van onze observaties en nauwe gesprekken met boeren hebben we onze lastechnologie uitgebreid.…
Welk verwijderingssysteem past bij mij
Welk verwijderingssysteem past bij mij
Grote selectie aan uitkuilingstechniek Voor de siloverwijdering zijn er in de praktijk ontelbare mogelijkheden. Van kuilhappers, kuilhappers met dichte bodem…
De trend naar de schone silo
De trend naar de schone silo
Nadruk op voederproductie De exploderende prijzen van krachtvoer en meststoffen maken niet alleen het beheer van diervoeders tot een uitdaging…