De trend naar de schone silo

Geactualiseerd op:
4. juli 2024
Silo-uitkuilingstechniek
Karoline Glöckner

Content

Nadruk op voederproductie

De exploderende prijzen van krachtvoer en meststoffen maken niet alleen het beheer van diervoeders tot een uitdaging in de landbouw. Het lijkt momenteel belangrijker dan ooit om de middelen op het bedrijf te plannen: op welke productiemiddelen kan ik besparen, wat kan door alternatieven worden vervangen? Hoe kan ik meer uit mijn voer halen? En vooral: wat hebben mijn dieren hieraan? Het bewustzijn in de basisvoederproductie is de laatste jaren over het algemeen sterk gestegen. Naast de huidige grondstofprijsstijgingen betekent dit een toegenomen aandacht voor de kwaliteit van voer en kuilvoer in het algemeen. Bijzonder belangrijk hierbij is het gehele inkuilproces, van het maaien tot het luchtdicht afdekken in de vlakke silo na een geslaagde oogst. Wie denkt aan de juiste snijtijd, het drogestofgehalte of de aërobe stabiliteit van het kuilvoer, heeft uiteindelijk een duidelijk voordeel op de balans en ook op het gebied van diergezondheid.

Van de bouwplaats tot het vullen

Reeds in de planningsfase van de bouw van silo’s moet met een aantal zaken rekening worden gehouden in verband met de reinheid: Verontreiniging van oppervlaktewateren of zelfs van grondwater is verboden, d.w.z. dat kwelsappen op gecontroleerde wijze moeten kunnen wegvloeien in de gier- of septische tank. In de praktijk wordt dit meestal opgelost door middel van een dwarsgoot langs de silo, die via een buismof kan worden gesloten of geopend. Dus als een platte silo net gevuld is, ontsnappen de fermentatiesappen idealiter via deze dwarsgoot en is er geen gevaar voor grondwaterverontreiniging. Wanneer de silo’s reeds open zijn, moet er bovendien op worden toegezien dat de silovloer goed wordt schoongemaakt en het gebied rond de poort tegen regen wordt beschermd. Indien u een wat langere weg hebt van de rijsilo naar de stal of voederplaats, is een afneemtechniek met een volledig gesloten bodem over het algemeen aan te bevelen, omdat een onbedoeld wegglijden van het voer wordt voorkomen. Bij de planning en de bouw van een nieuwe vlakke silo of zelfs bij de overschakeling op voederbewaring moet dus in elk geval rekening worden gehouden met de systeemkwestie van de afvoertechniek.

DE PRE-SILAGE-CONTROLE: Vóór het inkuilseizoen is een goede reiniging van de lege silo het halve werk. Schimmelvlekken, voederresten of vuil hebben tijdens het vullen van de silo geen plaats in de voederopslag. Naast een goed functionerende oogst-, distributie- en roltechniek draagt het ook bij tot een vlotte start van het seizoen als alle nodige hulpmiddelen voor het afdekken vroeg genoeg worden aangeschaft: Rand- en onderlaagfolie, alsook de kuilfolie zelf en het foliebeschermrooster moeten vroeg genoeg klaar zijn om na een geslaagde oogst een snelle, luchtdichte sluiting te kunnen garanderen. Silo-zakken voor het verzwaren van de randen zijn ook een belangrijk onderdeel van de silo-uitrusting.

Praktische tip.

Bij de bouw van uw silo moet u niet alleen rekening houden met voldoende ruimte voor de silo zelf, maar ook met specifieke afvoermogelijkheden voor de sappen die erin sijpelen. Bovendien speelt de juiste verwijderingstechniek een belangrijke rol in een schone silo. De kuilhapper met dichte bodem is daarom vaak een populair alternatief voor de klassieke kuilhapper.

Waarop moet worden gelet bij het inkuilen

Stabiel kuilvoer is een absolute basisvereiste voor de voederopname. Als u hier alles goed doet, biedt u de beste voorwaarden voor hoge prestaties in de stal en gezonde dieren in het algemeen. Volgens het motto “je bent wat je eet” is de basisvoederkwaliteit een doorslaggevende factor in de veehouderij, aangezien krachtvoer nooit een goede kuilvoederkwaliteit kan vervangen. Reeds in de oogsttijd zijn de juiste techniek en vooral de optimale timing vaak bepalend voor de voedingswaarde en de kwaliteit van het voeder. Hier hebben wij enkele belangrijke gegevens voor een succesvolle inkuiloogst samengevat:

Kies het juiste oogsttijdstip: te laat maaien leidt vaak tot een hoog gehalte aan ruwe celstof, het voeder is dan moeilijker te verdichten. Vooral in jaren met veel neerslag moeten mogelijke oogstperioden daarom snel en goed worden benut.

De verwelkingsgraad van het voeder bepaalt ook de kwaliteit van het inkuilproces. Als het drogestofgehalte hoger is dan 40 % en het geoogste voeder dus te droog is, kan verdichting een echte uitdaging worden. Het tijdstip van uitsnijden en het startsein voor het vullen van de kuil moeten daarom goed op elkaar worden afgestemd.

Weg van de weide, de silo in: Bij het binnenbrengen van het voeder is het belangrijk dat de distributie- en roltechniek goed is afgestemd op de daaruit voortvloeiende recuperatieprestaties om knelpunten in de kuilvoederketen te voorkomen. Optimale verdichtingsprestaties en dus slagkracht zijn mogelijk wanneer de afzonderlijke lagen niet hoger zijn dan ca. 30 tot 40 cm.

De lucht moet eruit. Zodra de oogst voorbij is en de groenvoedergewassen goed in de silo zijn samengeperst, moet alles luchtdicht worden afgesloten om een snelle melkzuurgisting en een daling van de pH-waarde te garanderen. Bij de aankoop van de kuilfolie moet een voldoende toeslag worden berekend voor de foliebreedte, want een overhang aan de rand is nuttig. Het is ook belangrijk dat de folie losjes en niet te strak op het silo-oppervlak ligt – anders kunnen zich ongewenste luchtzakken vormen.

De snijvlak als sleutel tot succes

De juiste technologie is echter niet alleen vereist tijdens het inkuilen zelf, maar ook na het openen van de silo: reinheid, werkcomfort en lage voerverliezen zijn hier bijvoorbeeld belangrijke sleutelwoorden. Om de silovloer na het weghalen schoon te houden, gebruiken landbouwers steeds vaker werktuigen met een gesloten bakbodem. Hierdoor worden kruimelverliezen op de transportroute en dus ook de verontreiniging van het grondwater met fermentatiesappen uit de silo tot een minimum beperkt. Bij de keuze van het juiste hulpstuk zijn voedingssnelheid en afzuigsysteem nauw met elkaar verbonden. In ieder geval moet worden getracht te voorkomen dat de geopende kuil opnieuw opwarmt en idealiter een glad snijvlak te verkrijgen met de laagste druk. Alleen op die manier behoudt de kuil zijn anaërobe stabiliteit. Als u uw dieren met een automatisch voersysteem voert en het kuilvoer daarvoor afneemt, zult u het kuilblok meestal ook zo intact mogelijk willen houden om voerverliezen door schimmelvorming te voorkomen.

Praktische tip:

In een automatisch toevoersysteem is ook de toestand van het siloblok zelf van groot belang: de SILO CAT silotang of de SILO BUCKET snijbak leveren hier eersteklas resultaten dankzij het gladde oppervlak van de korf. De hydraulische pusher kan hier als accessoire ideaal worden gecombineerd.

Vaarwel schop en bezem?

De kuilhapper met dichte bodem als afvoersysteem wordt steeds populairder – hier is een sterke trend waarneembaar. Een van de redenen hiervoor is dat de landbouwers meer aandacht besteden aan de netheid in en rond de platte silo. Een ander voordeel van het systeem is de veelzijdigheid ervan, aangezien zelfs fijne voederbestanddelen zonder problemen kunnen worden vervoerd en er bovendien geen gereedschapswissel nodig is. Dankzij bijvoorbeeld de SILO BUCKET kuilhapper met dichte bodem voor kuilvoer kan de mengwagen op een praktische, tijdbesparende en voedervriendelijke manier gevuld worden. Een argument voor het gebruik van de kuilhapper met dichte bodem bij graskuilvoer is het gelijkmatige voer over de gehele poortbreedte van de rijdende silo met een geringere diepte. In de praktijk betekent dit dat de snijkant vaker kan worden bereikt en dat schimmelvorming als gevolg van herverhitting in de silovloer geen kans krijgt. De grote toegevoegde waarde van de SILO BUCKET bij het inkuilen van maïs is vooral het schone werk dat het levert: In combinatie met de gladde en gemakkelijke maaikorf en de volledig gesloten emmerbodem, behoort het gebruik van emmers en bezems tot het verleden.

Praktische tip:

Bij goed verdichte graskuil kan door de bakvorm slechts een deel van de grond in het voer worden geduwd. Dit kan echter worden verholpen door eenvoudigweg een tweede keer in dezelfde werkgang te beginnen om de kuilhapper met dichgte bodem helemaal vol te krijgen.

Schone verwijdering met de SILO BUCKET

Door zijn gesloten ontwerp is de kuilhapper met dichte bodem perfect geschikt voor fijnkorrelig voer zoals kuilvoer van maïs of bierbostel. Dankzij het innovatieve, soepele maar stabiele ontwerp van het apparaat wordt ongewenst binnendringen van lucht tijdens het uitslepen van de silo voorkomen – met een zeer lage druk en een soepele werking overtuigt de kuilhapper met dichte bodem van MAMMUT gegarandeerd iedereen die veel waarde hecht aan reinheid en kuilkwaliteit.

Beste ruwvoerkwaliteit: Geen hergisting op de silo en daarmee gepaard gaande mislukte gisting.

Schone werking: Kruimelverliezen worden optimaal vermeden dankzij de gesloten bakbodem – dit bespaart extra schoonmaakwerk na het voeren en houdt de vlakke silo schoon.

Soepel snijden: Snelle en soepele snijbeweging dankzij optimale snijradius en gelaste snijkant. Dit is weinig belastend voor de apparatuur.

Lage weerstand: De gladde bodem van de emmer maakt het bijzonder gemakkelijk om de emmer in de silo te duwen. Alle verstevigingen bevinden zich in de bodem en de korf.

Lange levensduur: Een groot hoofdlager en vervangbare Hardox-elementen aan de onderkant beschermen de maaibak tegen slijtage en zorgen ervoor dat de machine haar waarde behoudt. Het steunframe is ook volledig gepoedercoat.

Alleen goed ruwvoer levert hoge prestaties

Niet alleen de prijsexplosies voor krachtvoer leiden tot een hogere waarde van het basisvoer – in het algemeen wordt weer meer geprobeerd om de toegevoegde waarde op het eigen bedrijf zo middelen-geoptimaliseerd mogelijk te houden. Hoge melkopbrengsten met passende kwaliteitsnormen kunnen daarom alleen worden bereikt als rekening wordt gehouden met de gehele voederketen en deze voortdurend wordt verbeterd. Er zijn veel afzonderlijke stappen nodig, van inkuilen, verdichten, afvoeren en mengen tot het aanvullen van het voer in de stal. De kuilvoeder- en voedertechnologie van MAMMUT ondersteunt u in dit proces en verhoogt zo uw economisch succes in harmonie met een verhoogd dierenwelzijn dankzij de beste voerkwaliteit en smakelijk voer.

Play Video

Kuilhapper met dichte bodem in de TOP AGRAR test

In uitgave 02 / 2022 heeft het vakblad “Top Agrar Österreich” de MAMMUT kuilhapper met dichte bodem in een praktijktest onder de loep genomen. Het apparaat behaalde eersteklas resultaten die het bekijken meer dan waard zijn. Het volledige verslag kunt u hier downloaden.

Meer over de silo-verwijderingstechnologie van MAMMUT

Verwante artikelen
MAMMUT Silo-uitnametechniek in een vergelijkende test
MAMMUT Silo-uitnametechniek in een vergelijkende test
We presenteren topprestaties in siloverlossing Onze afvoertechniek laat uitstekende resultaten zien in de nieuwste vergelijkingstest van het vakblad Landwirt. Onze…
3 nieuwe MAMMUT kuilhapper & kuilhapper met dichte bodem
3 nieuwe MAMMUT kuilhapper & kuilhapper met dichte bodem
Meer volume betekent meer variatie Op basis van onze observaties en nauwe gesprekken met boeren hebben we onze lastechnologie uitgebreid.…
Naverwarming in rijsilo vermijden
Naverwarming in rijsilo vermijden
Stap voor stap tot het perfecte snijvlak Als het voer ingebracht, verdeeld, verdicht en afgedicht is, kunnen de melkzuurbacteriën hun…
Welk verwijderingssysteem past bij mij
Welk verwijderingssysteem past bij mij
Grote selectie aan uitkuilingstechniek Voor de siloverwijdering zijn er in de praktijk ontelbare mogelijkheden. Van kuilhappers, kuilhappers met dichte bodem…