Goede verdichting garandeert de kuilkwaliteit

Geactualiseerd op:
6. december 2023
Silo-invoertechniek
Karoline Glöckner

Content

De verdichtingwals als uitbreiding bij de oogst van voergewassen

Nu is het showtime: De inkuiltrekker staat klaar, de laadwagen is aangehangen -op naar de wei, het is oogsttijd! Tegenwoordig is het van essentieel belang om op de juiste wijze met de bewerking en de verzorging van grasland om te gaan en om het maximum uit de afzonderlijke oogstbewerkingen te halen. Daarbij speelt de techniek ook tijdens het inkuilproces in de platte silo een bepalende rol: Verdelen en verdichten in de silo is minimaal net zo belangrijk als het maaien, schudden en dampen daarvoor. Wij hebben ons beziggehouden met het thema van de correcte verdichting in de rijdende silo en goede oplossingen ontwikkeld voor een perfecte luchtafdichting in de silo.

Goed verdeeld is half verdicht

Een gelijkmatige verdeling van het geloste voer is belangrijk om knelpunten in de oogstketen en stilstandtijden te voorkomen. Hierbij is het belangrijk om de laagdikte zo snel en homogeen mogelijk tot max. 30 cm te reduceren. Een vuistregel is dat men voor een 40 cm geloste voerhoogte ca. 20 minuten moet rijden – hieruit blijkt ook het belang van het verdichtingsproces bij het inkuilen en uiteraard dat het van essentieel belang is om door een goede verdeling voldoende tijd te creëren voor de walswerkzaamheden. Het verdelen zorgt ervoor dat de lucht uit het voer komt en latere gistingsnesten of incorrecte fermentatie zo worden vermeden. Het tegenovergestelde daarvan is het zogenaamde “Matras-effect”: Als de onderste laag te dik is, dan kan het voer ook later met veel gewicht niet goed worden verdicht.

Wat doet de verdichtingwals echt?

Met name op het gebied van siloverdichting zijn er verschillende meningen. Wat echter duidelijk is: Hoe vaster het ingebrachte voer verdicht is, hoe hoger de inkuilkwaliteit. Melkzuurbacteriën kunnen zich het best ontwikkelen als er geen lucht aanwezig is: Om een optimale melkzuurgaring en een snelle luchtuitsluiting te garanderen, is de hoge verdichting en zorgvuldige silo-afdekking een belangrijke basisvoorwaarde, die niet onderschat dient te worden. Als er eerder niet voldoende verdeeld of verdicht is, kunnen er later naverwarmingen en schimmel in het kuilvoer ontstaan.

Het verschil tussen een verdichtingwals en een standaard trekker met ballast is in de eerste plaats dat de schijven diep in het voer binnendringen en er bij de verdichting al een zeer hoge dieptewerking ontstaat. Met de SILO KOMPAKT wordt er dankzij de 200 mm hoge schijven een optimale puntbelasting bereikt, zo blijven de afzonderlijke lagen gelijk en vanaf het begin af aan vast en compact. Dit is niet alleen positief voor de inkuilkwaliteit, maar betekent ook een veilige rijomgeving bij het oprijden met tractor en laadwagen, omdat het kiepgevaar door de vastere ondergrond wordt geminimaliseerd.

Met de SILO KOMPAKT bereikt men een hoge dieptewerking in het voer.

In vergelijking daartoe: Een standaard belaste tractor bij de walswerkzaamheden.

De arbeidsstap bij de kuilverdeling kan optimaal met het walsproces worden gecombineerd.

Mais- en graskuil effectief verdichten

Ongeacht of het om mais- of graskuil gaat, is een goede verdichting in de rijsilo altijd van grote betekenis. Met de SILO KOMPAKT is het mogelijk om de arbeidsstap van de kuilverdeling ideaal met het walsproces te combineren: Hiervoor wordt bijvoorbeeld geheel eenvoudig aan de voorzijde de siloverdeler en aan de achterzijde de inkuilwals aan de tractor gebruikt. Door de vormgeving van de schijven dringen deze diep in de voerlagen in en bereiken zo een hoge dieptewerking zonder “Matras-effect”. Als aanvulling op de comfortabele werkwijze zijn naast de stijve varianten van de MAMMUT-verdichtingwals ook hydraulisch verschuifbare modellen verkrijgbaar. Zo kan het verdeelde voertapijt over de gehele breedte van de rijsilo optimaal verdicht worden, zonder met de tractorbanden in de buurt van de silorand te komen. Het apparaat verhoogt zo niet alleen de kuilkwaliteit, maar ook de arbeidsveiligheid.

Dubbele aanbouw: Voor siloverdeler, achter silowals

Resultaat: perfect verdicht graskuil

Ook bij de maisoogst is een goede verdichting nodig

Ook bij mailskuil is het compacte en vaste resultaat indrukwekkend

Verdichtingwals met hydraulische zijverschuiving

Grote selectie aan modellen

Bij de verdichtingwalsen biedt MAMMUT de meest verschillende modellen van 2 m, 2,50 m en 3 m breedte aan. De serie SILO KOMPAKT is in stijve en hydraulisch verschuifbare typen verkrijgbaar. Met de zijverschuiving kan de wals ca. 500 mm naar links en rechts worden bewogen. Extra opties zoals een zijkantverdichter, extra balastgewicht of een verlichtingsinstallatie maken het apparaat extreem veelzijdig inzetbaar en ook aantrekkelijk voor loonbedrijven.

Meer over de verdichtingwalsen van MAMMUT

Silo Kompakt STIJVE MODELLEN

200 tot 300 cm walsbreedte
stijf frame

Silo Kompakt HYDR. VERSCHUIFBARE MODELLEN

250 tot 300 cm walsbreedte
hydraulisch verschuifbaar frame

Verwante artikelen
Kuilverdeler met frontbevestiging: Krachtig in de oogst
Kuilverdeler met frontbevestiging: Krachtig in de oogst
De oogsttijd is cruciaal in de landbouw om kwaliteitsvoer te verkrijgen. Het gebruik van vooraan gemonteerde kuilverdelers blijkt hier bijzonder…
De mogelijke toepassingen van een kuilverdeler
De mogelijke toepassingen van een kuilverdeler
Oogsttechnologie speelt niet alleen op het veld een grote rol. Vooral in de kuil ontstaan vaak knelpunten door onvoldoende efficiëntie…
Argumenten voor een zwenkbare kuilverdeler
Argumenten voor een zwenkbare kuilverdeler
De distributie van kuilvoer is bijna een standaardonderdeel van de ruwvoeroogst in Oostenrijk en Duitsland. Door de steeds toenemende oogsttechniek…
De voordelen van een hydraulische aandrijving voor kuiverdelers
De voordelen van een hydraulische aandrijving voor kuiverdelers
Kuilverdelers zijn al vele jaren een gevestigde waarde in de oogsttechnologie. ingeburgerd in de oogsttechniek. Ze helpen niet alleen de…