Profiteer nu van de 20 % subsidie

22. december 2021
Algemeen

De mechanisatie binnenshuis wordt verder bevorderd

In Oostenrijk is het nog steeds mogelijk landbouwinvesteringssteun aan te vragen, ook bekend als “steun voor binnenhuismechanisatie”. In dit artikel geven wij een kort overzicht van de belangrijkste kerngegevens op het gebied van binnenhuismechanisatie, zodat u goed geïnformeerd aan het begin van het nieuwe jaar kunt beginnen. Eén ding is duidelijk: als u wilt investeren in een voermengwagen of in de bijbehorende siloverwijderingstechnologie, moet u zich van tevoren informeren over eventuele financieringsmogelijkheden in uw deelstaat – want dit kan zeker de moeite waard zijn.

Steun voor binnenlandse landbouw

Laten we echter, voordat we in detail treden, even “terug naar de wortels” gaan en daarmee natuurlijk naar de algemene vraag: Wat is eigenlijk het doel van deze promotie? Samenvattend kan worden gesteld dat de investeringssteun bedoeld is om de landbouwsector in Oostenrijk nog innovatiever, professioneler en concurrerender te maken. In deze afzetbevordering en ook in de nieuwe richtsnoeren wordt bijzondere aandacht besteed aan een milieuvriendelijk en duurzaam beheer van binnenlandse landbouwbedrijven.

Kerngegevens, feiten en belangrijke info

Na intensief onderzoek over dit onderwerp, vatten wij nu de belangrijkste informatie voor u samen om u een overzicht te geven van deze interessante financieringsmogelijkheid. Aangezien de interpretatie van de financiering voor mechanisatie binnenshuis echter vaak verschilt van regio tot regio, is het uiteraard altijd raadzaam contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten van de deelstaten (deelstaatregeringen of landbouwkamers), die voor u het eerste aanspreekpunt zijn bij dergelijke gelegenheden en ook de aanvraag bij de deelstaat behandelen.

Niettemin – hier zijn enkele gegevens die kort en duidelijk uit de financieringsdocumenten kunnen worden afgeleid:

  • De ondergrens van de subsidiabele kosten is € 15.000.
  • In de meeste deelstaten gaat het om een combinatie van investeringssubsidie (IZ) en landbouwinvesteringskrediet (AIK). De AIK kan echter meestal worden gecombineerd; het hoofdbestanddeel van de subsidie wordt bepaald door de rechtstreekse investeringssubsidie van de deelstaat.
  • Voor investeringen op het gebied van binnenhuismechanisatie – zoals voermengwagens, voedertechniek, silo-losapparatuur – geldt een subsidie van 20%, waarbij zelfs afzonderlijke machines met elkaar kunnen worden gecombineerd en zelfs zinvol met elkaar moeten worden gecombineerd vanwege de ondergrens van € 15.000. Het doel van deze subsidie is immers de economische doelmatigheid te verhogen, en daarom wordt een systeem of een totaalconcept altijd gesubsidieerd of beoordeeld wanneer een aanvraag wordt ingediend.
  • Een gedetailleerd overzicht van de individuele voorzieningen op het gebied van voedingstechnologie die voor financiering in aanmerking komen, is te vinden in het onderste deel van dit artikel.
  • Er zijn aantrekkelijke toeslagen op het subsidiepercentage voor jonge landbouwers, biologische landbouwers of landbouwers in bergstreken (tussen 5 en 10 %).
  • BELANGRIJK: De aanvraag moet in ieder geval vóór het investeringsproject worden ingediend. Begin dus vroeg genoeg met uw onderzoek naar investeringssteun. De bouw of investering kan dan beginnen nadat de officiële aanvraag is ingediend.
  • In het kader van deze financiering zijn er voor werktuigen voor gebruik binnenshuis alleen voor landbouwtractoren, wielladers, telescoopladers en voorladers vaste maxima vastgesteld. Voor alle andere uitrusting wordt uitgegaan van de forfaitaire kostenpercentages van de ÖKL-richtwaarden.

Praktische tip

Bij de planning van uw project dient u rekening te houden met de samenstelling van de machines die voor uw bedrijf in aanmerking komen en met de algemeen geldende lagere investeringslimieten. Contactpersonen bij de plaatselijke districtkamer van landbouwers zullen u graag adviseren over vragen in verband met het onderwerp subsidies en u ondersteunen bij de aanvraagprocedure.

Kijk uit: Deze voedingstechniek wordt bevorderd

In het algemeen komen op het gebied van de binnenhuismechanisatie zowel stationaire voermengwagens en getrokken voermengwagens als voermengwagens met eigen aandrijving in aanmerking voor een investeringssubsidie van 20 % (behoudens enkele afwijkingen in afzonderlijke deelstaten). Als u overweegt uw voersysteem om te bouwen tot een mengvoerwagen, dan is dit het ideale moment om de bijbehorende silo-verwijderingstechnologie eens nader te bekijken. Immers, ook kuilhappers, snijbakken, grijperbakken en balenknippers vallen onder het investeringsprogramma – uiteraard alleen als de ondergrens van 15.000 euro subsidiabele kosten wordt bereikt. Aangezien deze investeringsstap zich vaak toch al automatisch voordoet bij de aanschaf van een voermengwagen, is het zeer zinvol om na te denken over het aanvragen van een subsidie. Immers, een goed en doordacht voederproces in coördinatie met de bijbehorende apparatuur zal uw dagelijks werk gemakkelijker en economischer maken.

GOOD TO KNOW: Voor zelfrijdende voermengwagens worden voortaan alleen nog die met elektrische aandrijving gesubsidieerd. En tenslotte behoren ook voederautomaten tot de subsidiabele machines van de binnenhuismechanisatie – ook hier geldt een verstandige combinatie van de afzonderlijke systemen wegens de lagere limieten voor de subsidiabele kosten waarmee rekening moet worden gehouden. De hier beschreven in aanmerking komende machines moeten steeds passen in een algemeen investeringsconcept en worden op systeemspecifieke basis gesubsidieerd. Daarom is het belangrijk dat u bij uw aanvraag het investeringsproject goed beschrijft en daarbinnen een samenhangend project aanvraagt.

Divers Oostenrijk - Overzicht van regionale verschillen

Ons vaderland Oostenrijk is niet alleen een landschappelijk wonder van verscheidenheid. Wat de financiering betreft, zijn er ook kleine maar subtiele verschillen in het scala van mogelijke investeringsobjecten per federale provincie. Hoewel het in principe om een nationale financieringsmaatregel gaat, kunnen de afzonderlijke deelstaten de definitie toch op een paar punten individueel wijzigen en aanpassen aan de respectieve regio – een spannend onderwerp dat wij nader hebben bekeken.

In principe zijn de deelstaten Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Karinthië, Vorarlberg en Burgenland het op de meeste punten eens over de interpretatie van de subsidiedetails. Dit betekent dat de reeds genoemde machines in de voeder- en siloverwijderingstechniek onder de investeringssteun voor de landbouw vallen en dus in aanmerking komen voor een subsidie van 20 %. In Tirol ziet het er allemaal wat anders uit: Sinds enige tijd wordt daar alle apparatuur voor de binnenhouderij uitsluitend gesubsidieerd via een landbouwinvesteringslening en niet via een rechtstreekse investeringssubsidie. Maar als men de gunstige rentevoet van 0,75% in aanmerking neemt, kan de subsidiemaatregel via AIK hoe dan ook lonend zijn. Het minimumbedrag van de lening en dus de investering is eveneens € 15.000. Niet alleen de mooie provincie Tirol onderscheidt zich echter van de andere provincies op het gebied van investeringsbevordering, ook Salzburg is enigszins een uitzondering: In de hele provincie Salzburg zal de subsidie voor mechanisatie binnenshuis pas in januari 2023 – wanneer een nieuwe subsidieperiode begint – weer beschikbaar zijn. Hoewel de details hiervoor nog duidelijk moeten worden vastgesteld, wordt verwacht dat voermengwagens die permanent aan de stal zijn gekoppeld, d.w.z. stationaire menginstallaties, vanaf 2023 opnieuw zullen worden gesubsidieerd met een investeringssubsidie van 20%. Alle andere binnenhuismachines die niet als vaste installaties worden beschouwd, zullen dan worden gesubsidieerd in de vorm van een agrarisch investeringskrediet (AIK) met gunstige rentevoeten.

Opdat u rechtstreeks naar de gedetailleerde informatie in uw federale staat kunt gaan, hebben wij hier alle links naar de financieringsorganen voor u klaargezet. Op de respectieve websites vindt u alle informatie, aanvraagformulieren en contactgegevens voor investeringssteun in de landbouw. Tot slot willen wij nogmaals benadrukken dat voor meer gedetailleerde informatie over het onderwerp steun voor mechanisatie binnenshuis, de respectieve plaatselijke districtkamer van landbouwers altijd graag bereid is te helpen en goede adviesmogelijkheden biedt.

Voer- en silagetechnologie van MAMMUT

Bij het dagelijks voederen moet ernaar worden gestreefd de processen zo efficiënt en vlot mogelijk te laten verlopen – uw dieren 365 dagen per jaar voorzien van het beste voer is immers een noodzaak en een basisvereiste. MAMMUT ondersteunt u daarbij en biedt voermengwagens aan waarmee met eigen middelen op het bedrijf rantsoenen kunnen worden geproduceerd die geschikt zijn voor herkauwers. De PROFI MIX-serie voermengwagens onderscheidt zich door zijn compacte bouwwijze en individuele uitvoeringsmogelijkheden, waardoor de eenheid optimaal aan de bouwkundige situatie kan worden aangepast. Stationaire voermengwagens met een volume van 1,5 m³ of 4 m³, getrokken voermengwagens met een volume van 4 m³ maar ook zelfrijdende machines met een volume van 1,5 m³ of 2,5 m³ vormen een geschikt productgamma voor kleine melkveebedrijven, bergboerderijen, stierenmesterijen of kalvermesterijen. De 20% subsidie voor mechanisatie binnenshuis geldt voor de meeste modellen van de PROFI MIX voermengwagenserie – profiteer van deze unieke kans en maak het werk op uw boerderij nog comfortabeler en economischer.

Maar om de afzonderlijke voedercomponenten in hoge kwaliteit in de mengwagen te krijgen, is een geschikte silo-verwijderingstechniek onontbeerlijk. De kuilhappers, kuilhappers met dichte bodem en pelikaanhappers van MAMMUT zorgen voor een zorgvuldige verwijdering uit de silo. Systemen die een glad maaioppervlak en een bijzonder zachte voederoogst garanderen zijn bijvoorbeeld de SILO CAT kuilhapper en de SILO BUCKET kuilhapper met dichte bodem. Dankzij het uitgekiende ontwerp van de snijbak en vele andere details hebben beide machines slechts weinig werkdruk nodig om het kuilvoerblok uit te snijden. De SILO GRIP pelikaanhapper is ontworpen voor hoge voersnelheden, grote verwijderingshoeveelheden en veelzijdig dagelijks gebruik: met de stevige bovengrijper is het kinderspel om een grote verscheidenheid aan voersoorten te verwijderen. De constructie van hoge kwaliteit en de Hardox-slijtagerails op de bodem van deze bak garanderen een langdurig gebruik. Naast een voermengwagen komen deze afvoermiddelen ook in aanmerking voor de investeringssubsidie voor de landbouw onder het subsidiepercentage van 20 % (uitzonderingen zijn regionaal per deelstaat mogelijk).

In veel federale staten omvat het nieuwe steunprogramma ook voeraanschuiver zoals de FEED MASTER. Dit zijn wormvormige voeraanschuivers die door hun werking het aangeboden rantsoen herhaaldelijk verversen en leiden tot een verhoogde opname van basisvoeder. Deze toestellen zijn verkrijgbaar in drie modellen: De compacte FORTY voor fijnkorrelig voeder, de FORTUNA, die aan één kant is gemonteerd en voorzien is van een grote trommel, ook voor langvezelig materiaal en grotere hoeveelheden, en de FORTUNA SPEZIAL, die speciaal is ontworpen voor het opruimen van vers gras. Zij vallen alle in de huidige subsidiecategorie “binnenhuismechanisatie” in veel federale staten – ook hier is het van belang te letten op de ondergrens van de subsidiabele kosten en de aanschaf zinvol te combineren met andere systemen.

Meer over de apparaten van MAMMUT

Wij zijn er voor uw vragen en zorgen

Hoewel de Landkammer natuurlijk uw eerste aanspreekpunt is als het om subsidies gaat, bieden wij u graag de mogelijkheid om bij ons informatie in te winnen over het subsidieprogramma, met name op het gebied van voeder- en inkuiltechniek. Wij nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden. Indien tijdens de bespreking meer gedetailleerde informatie nodig is en wij u niet rechtstreeks kunnen helpen, kunnen wij u op verzoek ook contactgegevens en contactpersonen bezorgen bij de respectieve Kamers van Landbouw in uw deelstaat.

Verwante artikelen