Trommel-kuilverdeler

Kuilverdeler SILO FOX

De trommel-kuilverdeler garandeert de beste inkuilkwaliteit

Bij het vullen van de rijsilo of vlakke silo wordt de gelijkmatige verdeling en verdichting tot aan de randen vaak iets verwaarloosd. Dat komt vooral door de technische mogelijkheden. Om echter een gelijkmatige voerkwaliteit in het fermentatieproces te garanderen, biedt MAMMUT hier de passende oplossingen. De kuilverdelers van de serie Silo Fox verdeelt de voerstapels gelijkmatig naar voren en vindt zijn ideale toepassingsgebied bij hoge laadvolumes.

Snel werken in de silo

Bij het afladen in de rijsilo en de daaropvolgende verdeling of verdichting van het voer is efficiëntie nodig. De oogstketen mag daarbij niet worden onderbroken - met de MAMMUT kuilverdeler is dit gegarandeerd.

Gelijkmatige silo-opbouw

Naast de efficiëntie zijn vooral de omgang met de verdeeltechniek en de kwaliteit ervan belangrijk. Hierbij geldt: Hoe gelijkmatiger de aangebrachte voerlaag verdicht is, des te beter is de juiste fermentatie en des te hoger de kuilvoerkwaliteit.

Optimaal zwenkgedrag

Bij het inkuilen telt niet alleen de verdeelkwaliteit - ook bij het zwenken van de kuilverdeler blinkt de MAMMUT Silo Fox uit met een doordacht concept: Het draaipunt is daarbij zo ontworpen dat er een groter zwenkbereik en het eenvoudig wegzwenken van de silowand mogelijk wordt.

Uw voordelen in één overzicht:

Trommelverdeler als basis voor de gelijkmatige verdichting en kuilvoerkwaliteit

Om goed voer te producren is het daarbij lang niet voldoende om alleen op het juiste oogstmoment te wachten en om een graslandvriendelijke oogst te garanderen. Vooral in het kuilproces zelf bepalen veel factoren de kwaliteit en de daaruit voortvloeiende voeverwerking – want alleen voedzaam en aeroob stabiel kuilvoer wordt graag gegeten. Dit is ook de basis voor een hoog rendement in de stal en de bijbehorende economische efficiëntie.

Bovendien zorgt een hoge kwaliteit kuilvoer voor een hoge voeropname en zijn de verliezen aan de voertafel gering. Door een exacte verdeling in de silo is ook een maximale verdichting tot aan de rand van de vlakke silo gegarandeerd. De kuilverdeler van MAMMUT draagt daaraan bij door een perfecte luchtafsluiting van het kuil.

Nauwkeurige verdeling zorgt voor anaerobe fermentatie

Bij het inbrengen in de rijsilo is een gelijkmatige verdeling tot aan de silorand belangrijk, om het insluiten van lucht en latere schimmelvorming te vermijden. Vaak treden er juist in de randen van de rijsilo’s enorme fermentatieproblemen op door binnendringing van lucht, waardoor een niet onaanzienlijk deel van de voervoorraad onbruikbaar wordt. Met de kuilverdeler SILO FOX kunnen ook hoge laadhoeveelheden snel gereduceerd en homogeen verdeeld worden – zo wordt een stabiele merlkzuurvergisting en de beste voerkwaliteit gegarandeerd.

Typen SILO FOX

Silo Fox CLASSIC

104 cm trommeldiameter
175 tot 215 cm trommelbreedte

Silo Fox TITAN

115 cm trommeldiameter
205 tot 245 cm trommelbreedte

Silo Fox GIGANT

128 cm trommeldiameter
230 tot 280 cm trommelbreedte

Silo Fox KOLOSS

148 cm trommeldiameter
260 tot 290 cm trommelbreedte

Media & brochures

Verhalen - getuigenissen van klanten

Siloverteiler Silo Fox KOLOSS –
sinds 2020 in gebruik

Loonbedrijf Freund

Eitzing,district Ried im Innkreis
Oberösterreich (Oostenrijk)
2 stk. Silo Fox GIGANT –
in gebruik sinds 2005
1 stk. Silo Fox KOLOSS –
in gebruik sinds 2019
Verdichtingwals SILO KOMPAKT –
in gebruik sinds voorjaar 2021

Winkler KG

Fohnsdorf, district Murtal
Steiermark (Oostenrijk)
Kuilverdeler SILO FOX
„SF 230 GIGANT“
kuilhapper met dichte bodem
SILO BUCKET "SB 220 H"
Frontlader LONG LIFE

Familie Schmidbauer

Lohnsburg, district Ried im Innkreis
Oberösterreich (Oostenrijk)