Inkuiltechniek

Inkuiltechniek

Kwalitatief hoogwaardig basisvoer is de basis voor gezonde dieren in de stal. Bovendien wordt goed en smakelijk voer in constante kwaliteit graag gegeten en nauwelijks geselecteerd. Een hoge eetlust is de basis voor een hoge melkopbrengst en uiteindelijk ook van doorslaggevend belang voor het economisch succes. MAMMUT kijkt terug op jarenlange ervaring op het gebied van inkuiltechniek en biedt met zijn assortiment de ideale basis voor de beste voerkwaliteit.

Silo-invoertechniek

Al bij het plaatsen van het voer in de rijsilo is de juiste techniek voor de verdeling cruciaal. Hier moet een zo snel en gelijkmatig mogelijke verdeling tot aan de silorand worden bereikt. Luchtinsluitingen moeten in ieder geval worden vermeden. Met het brede aanbod aan trommel- en kuilverdelers biedt MAMMUT goed doorachte oplossingen voor elk tractor- en bedrijfsformaat resp. voor de meest uiteenlopende omstandigheden en bouwvormen van de rijsilo. Daarbij vereenvoudigen de MAMMUT kuilverdichtingswalsen van de serie SILO KOMPAKT niet alleen de walswerkzaamheden, maar verhogen vooral het verdichtingseffect in de silo en verbeteren daardoor de kuilkwaliteit.

Silo-uitnametechniek

Het zorgvuldig opgeslagen voer moet ook nauwkeurig en schoon worden verwijderd om latere verontreiniging van het voer en incorrecte fermentatie te voorkomen.

Het uitnemen van het kuilvoer speelt dus een cruciale rol bij het behoud van de voerkwaliteit. Het snij-oppervlak van de kuilvoorraad moet zo goed mogelijk intact blijven, omdat het losraken leidt tot anaerobe fermentatie. Een schoon snijvlak vermindert het risico van naverwarming en vorming van schimmelvorming in de silo aanzienlijk.

Op het gebied van silo-uitname biedt MAMMUT silotangen voor kuilgras, snijschoepen voor maïskuil en andere fijnkorrelige voercomponenten – evenals grijpschoepen, die voor grote voerhoeveelheden en voor het veelvoudig gebruik op de boerderij zijn bedoeld.

Balentechniek

Voor het transport van ronde balen is er een gevoelige bewerkingsmachine nodig om de folie niet te beschadigen. Dit geldt met name voor de opslag van pas gewikkelde balen. De kleinste beschadiging van de folie kan leiden tot voerverliezen.

De meest uiteenlopende systemen van de MAMMUT-balentransportuitrusting garanderen ook hier het behoud van de voerkwaliteit. Bij het voerproces vanuit silobalen is vooral een vereenvoudiging van de werkzaamheden nodig: MAMMUT-balensnijders kunnen ronde balen snel en krachtbesparend uitsnijden en op de voertafel resp. voor de verwerking in de voermenger aanvoeren.